Hotline: 0869812356
Tùy theo yêu cầu chống cháy 30 phút, 60 phút, 120 phút, hay 180 phút.

Để đề xuất hệ sơn chống cháy cho một công trình kết cấu thép đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, kinh tế thì cần phải có các thông số sau:
 
-Kiểu dạng kết cấu thép (thép I, U, L, hộp v.v)
-Thép cột, hay dầm, nguy cơ tiếp lửa 3 hay 4 mặt.
-Kích thước chi tiết kết cấu
-Thời gian bảo vệ cháy yêu cầu (30 phút, 60 phút v.v)
-Tiêu chuẩn bảo vệ cháy (áp dụng tiêu chuẩn thử nghiệm nào, giấy tờ, chứng chỉ các loại theo yêu cầu nào)
-Nhiệt độ gây nguy cơ sụp đổ công trình – phụ thuộc vào mức độ tải của tổ hợp kết cấu thép.
-Nguồn cháy: Cellulo hay hydrocacbon:

A/ Cellulosic Fire Protection Coatings
Product range has been specifically formulated to protect elements of structure from a cellulosic fire exposure.
·         Up to 180 minutes fire protection
·         Competitive dry film thicknesses
·         Solvent-borne and water-borne options
·         Off-site and on-site application
·         Convenient application
·         Low Volatile Organic Compound (VOCs) content
Approvals against a wide range of fire test standards
·         Third party certification of all products
·         Assessments for reaction to fire (RtF)
·         Anti-corrosion benefits
·         Compatible with a wide range of primers
·         Topcoat colour ranges
·         Single pack acrylic products

B/ 
Hydrocarbon Fire Protection Coatings

Hydrocarbon fire protection coatings range is designed to protect industrial and offshore installations, including structural steel, vessels, pipework, blast walls and decks from the effects of hydrocarbon fires. Our products range of epoxy hydrocarbon intumescent coatings provides corrosion and fire protection to a variety of onshore and offshore assets. Our bauxite formulated Interkote range of cementitious fire protection coatings is optimized for onshore hydrocarbon fire protection.

son cong nghiep, sơn công nghiệp, son bao ve, sơn bảo vệ, son chong nong, sơn chống nóng, son mai ton, sơn mái tôn, son nha may, sơn nhà máy, son nha xuong, sơn nha xưởng, son chong ri, sơn chống rỉ, son noi that, sơn nội thất, son ngoai that, sơn ngoại thất, son nuoc, sơn nước, thi cong son, thi công sơn, son tau bien, sơn tàu biển, son bao tri sua chua, sơn bảo trì sửa chữa, bao tri nha may, bảo trì nhà máy, son chong nong cach nhiet, sơn chống nóng cách nhiệt, son chiu nhiet, sơn chịu nhiệt, protective coatings, industry paint, marine coatings, marine paint, heat insulation paint, reflective paint, high heat resistant, floor paint, epoxy paint, alkyd paint, factory repair, emulsion paint, water roofing, interior paint, exterior paint, wall sealer, primer, sealer, finish, color