Hotline: 0869812356
Sơn Nhà máy nhiệt điện, phong điện, thủy điện,...
Oil & Gas Up Stream, Down Stream
Sơn băng chuyền, kết cấu, bê tông, thiết bị chế...
Hư hại do ăn mòn, UV ảnh hưởng đến kết cấu....
Chúng tôi cung cấp nhiều dòng sản phẩm phù hợp...