Hotline: 0869812356
Công ty TNHH CCH Việt Nam
551/212/60/10 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành
Q.12, TP. HCM, Việt Nam
Giấy phép & MST: 0 3 1 3 8 2 5 6 4 0
T: +84-28-62767826  F: +84-28-62571955
E: cch.care247@gmail.com           cch.care247@yahoo.com
www.cch.vn

Tên tài khoản: Công ty TNHH CCH Việt Nam
Số tài khoản: 111 000 177 854
Ngân hàng: NH TMCP Công Thương Việt Nam